2021-12-07

  واکنش فلزات قلیایی با آب- علوم نهم- فصل سوم

  اگر فلزات قلیایی در مجاورت هوا یا رطوبت قرار بگیرند چه اتفاقی می افتد؟ فلزات قلیایی به عناصر گروه اول…
   2021-08-10

   قیف جداکننده بساز- دست سازه علوم هشتم

   در منزل قیف جداکننده بساز. گاهی لازم است که مخلوط دو مایع را از هم جدا کنیم. ممکن است مایع عای مخلوط…
   2020-09-10

   دست سازه بررسی آثار فشار هوا بر سطح آب –

   تهیه کننده یسنا کیانی از دبیرستان نمونه دولتی حورا
      2021-07-20

      شناسائی نشاسته در مواد

      آیا می دانید در چه موادی نشاسته وجود دارد؟ نشاسته از مولکول های بلند و مارپیچی درست شده است. این…
      2021-07-20

      تشکیل رنگین کمان- علوم هشتم- فصل پانزده

      آیا تا کنون یک رنگین کمان برای خودتان ساخته اید؟ رنگین کمان یکی از زیباترین پدیده های طبیعی است. اساس…
      2021-07-17

      آشنایی با پدیده کسوف- علوم هشتم- فصل چهاردهم

      آیا تا کنون پدیده کسوف را مشاهده کرده اید؟ همانطور که می دانیم ماه به دور زمین در حال چرخش…
      2021-05-10

      واکنش بین جوش شیرین و سرکه- علوم هشتم- فصل دوم

      تشخیص گاز حاصل از ترکیب شیمیایی جوش شیرین و سرکه  
      2021-05-10

      آشنایی با پدیده خسوف- علوم هشتم – فصل چهاردهم

      آیا تا کنون پدیده خسوف را مشاهده کرده اید؟   هرگاه زمین، ماه و خورشید به ترتیب در امتداد یک…
      دکمه بازگشت به بالا