بانک سوالسوالات علوم نهم

سوالات متن – علوم نهم – فصل پنجم

نیرو

نیرو های متقابل

هرگاه دو یا چند نیرو اثر هم را خنثی کنند طوریکه انگار نیرویی بر جسم وارد نشده، به آن نیروهای متقابل یا متوازن می گویند.

قوانین نیوتن

قانون اول نیوتن:  اگر جسمی در حالت استراحت باشد یا در یک خط مستقیم با سرعت ثابت حرکت کند ، در حالت استراحت باقی می ماند یا در یک مسیر مستقیم با سرعت ثابت حرکت می کند مگر اینکه نیرویی بر آن اعمال شود.

قانون دوم نیوتن: هرگاه بر جسم نیروی خالصی وارد شود، جسم تحت تاثیر آن نیرو شتاب می گیرد که این شتاب با نیروی خالص وارد بر جسم نسبت مستقیم دارد و در همان جهت نیروی خالص است و با جرم جسم نسبت وارون دارد.

قانون سوم نیوتن: مفهوم اساسی در قانون سوم نیوتن این است که نیروی تک در طبیعت وجود ندارد. هر نیرویی که در محلی سراغ گرفته شود، قطعا نیروی دیگری با همان اندازه و در جهت مخالف آن وجود دارد. یعنی نیروهای موجود در طبیعت همواره بصورت دو تایی هستند، همانطور که تکه چوبی که فقط یک سر داشته باشد وجود ندارد. اگر یکی از این دو نیرو را کنش (عمل) بنامیم نیروی دیگر واکنش (عکس العمل) نامیده می‌شود. تفاوتی ندارد که کدام نیرو را کنش و کدام نیرو را واکنش بنامیم. در اینجا علت و معلول مورد نظر نیست، بلکه برهمکنش متقابل همزمان مورد توجه است.

دانلود سوالات متن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا